Strategisch bedrijfsbeheer
op basis van transparante en
eenvoudige rapporten

Referenties

Toeleveringsbedrijven
Robaco germond   Sterima Van Raes
         
Productie
IDP Shipyard desmet   Belberry  
         
Advies
Sofinak dux   emprendo appelmans
         
Interieur
Dewaele masureel   kordekor sanakor
         
Vastgoed
 
Security
Dewaele Quares   Resatec  
         
Diensten
 
Telecom
Kanaal 127

 

  Hanssens  
         
Entertainment
Valcke kentucky   plaza themis
lifefitness        
         

Enkele Getuigenissen

“Vroeger kreeg ik van mijn boekhouder enkele pagina’s met rekeningen en bedragen. Met Macs Report worden al deze cijfers gestructureerd op één pagina en gepresenteerd volgens mijn inzage en business.”

“Ik had geen zicht op mijn kostenstructuur maar door gebruik van Macs Report zie ik maandelijks de opdeling van Variabele kosten, Vaste en Overheadkosten”

“Via Macs Report kan ik nu maandelijks mijn resultaat op slechts één A4’tje opvolgen, waarbij ik een vergelijk heb met budget en vorig jaar zelfde periode. Ook de individuele maanden kunnen met elkaar vergeleken worden.”

“De resultaten van ons bedrijf gingen al enkele maanden achteruit zonder juist inzicht. Macs Report heeft ons een overzicht en we kunnen onmiddellijk bijsturen waar nodig. ”

“Sinds dat we gestart zijn met een Raad van Advies helpt Macs Report mij op kwartaalbasis de kerncijfers op een vlotte en vaste manier te presenteren. Zo werken we verder aan de professionalisering van onze onderneming en zijn de adviseurs direct ingelicht. ”

“We hebben een boekhoudsysteem waarin alle data wordt beheerd, en binnen Macs Report kunnen we de nodige aanpassingen en assumpties doorvoeren om een juist beeld te krijgen van het resultaat. Zo hoeven we onze boekhouding niet onnodig te verzwaren met boekingen die de volgende maand opnieuw moeten gecorrigeerd worden.”

“Door Macs Report hebben we nu op een zeer eenvoudige en uniforme manier een consolidatie van al onze vennootschappen van de groep, zelfs deze vanuit het buitenland in lokale en groepsvaluta.”

“Sinds het gebruik van Macs Report heeft onze bank meer vertrouwen in de manier waarop we onze business opvolgen.”

 

“Vroeger hadden we één omzetrekening en één aankooprekening, met daarnaast vele vaste kostenrekeningen in detail. Macs Report heeft ons doen inzien dat de essentie en beslissing van onze business juist zit in meer omzetrekeningen en meer variabele kostenrekeningen. Via enkele rubrieken kunnen we nu onze bruto contributie perfect opvolgen. ”

“We dachten steeds dat het opmaken van een budget moeilijk en complex was en zeker niet voor onze vennootschap. Door de tool van Macs Report is het eenvoudig en zien we nu ook de meerwaarde ervan door deze maandelijks op te volgen en te vergelijken met de actuele cijfers.”

“ Door de opbouw van Macs Report hebben we inzicht gekregen in onze kostenstructuur wat ons al goed geholpen heeft bij de kostprijsberekening en bepalen van tarieven en toeslagen.”

“Het 6 – maand rapport heeft ons een goed inzicht en vergelijk van de maandelijkse individuele resultaten.”

“ Via de Cash&Fund hebben we nu op een eenvoudige manier zicht op ons werkingskapitaal en proberen we deze ook maandelijks beperkt te houden.”

“ Met de logische structuur van de Perform module zijn we erin geslaagd te starten met het opvolgen van deze parameters die ons bijdragen tot de strategie. Met de 4 kern rubrieken krijg je een kapstok aangereikt. “

“ Macs Report heeft ons doen inzien hoe we onze strategie maand na maand kunnen opvolgen en bijsturen.”

“ Fiscaal loopt ons boekjaar afwijkend van het kalender jaar. Binnen Macs Report vormt het geen enkel probleem beide periodes te rapporteren.”

MACS Report bvba  •  Leiestraat 105 / 0001, B-8930 Lauwe  •  BelgiŽ  •  T +32 56 21 57 00  •  F +32 56 53 30 59  •  info@macsreport.com  •  webdesign by Creatief nv